[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

22 พ.ค. 2561 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจากนายบุญยืน มีวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับการประเมินเพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้เชี่ยวชาญประธา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ ฟ้าชมพู” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ไ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"โครงการอบรมครอบครัวอุ่นใจชุมชนเข้าใจห่างไกลโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2561 " วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำโดยว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และนางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ นา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและให้โอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมครู ครั้งที่่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษารวมทั้งแนวทางก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

งานแนะแนวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่่ 9-10 พฤษภาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์สาขาอำเภอตรอน ประชุมผู้ขับรถรับจ้างรับส่งนักเรียน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เพื่อชี้แจงทำความเข้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้ให้โอวาทกับนักเรียนและกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมระชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program(IEP) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จัดกิจกรรม IEP Preparation Cam......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครั้งที่่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการ......
อ่านข่าวต่อ....