[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมระชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 25......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการนายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ได้นำคณะครูและผู้ที่ผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน เข้าร่วมประชุมทางไกล ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการภาย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการภาย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนครไทย

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครไทย ได้ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561 โดยกำหนดพื้นที่ให้นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบฟื้นฟูและร่วมพัฒนาพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนครไทย

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนครไทย ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกกับ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน” ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนแสนตอวิทยา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแสนตอวิทยา นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแสนตอวิทยา ได้จัดการต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้จัดกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัด “ค่ายนักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนชุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนครไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนนครไทยพร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3 ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทาง......
อ่านข่าวต่อ....