[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้อำนวยการดร.ชัชวินทร์ สิงสู่ถ้ำ คณะครู และนักเรียนบ้านกลางพิทยาคม ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานใน “พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน” โดยมี เจ้าอธิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

วันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมยุวชน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561" ในวันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวสาวิณีย์ จานตาดี นักเรียนชั้นมัธยม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 21 กันนายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพโลก เพื่อให้มนุษยชาติ หยุดความรุนแรง และการทำสงคราม ดังนั้นวันนี้ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ได้ร่วมยืนสงบนิ่ง เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม

นายสิงห์เพชร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้สู่ทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ(ทวิศึกษา) และได้รับคว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 20 กันยายน 2561 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ได้เป็นเกียรติมอบเกียริบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

วันที่ 17 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ได้จัดโครงการให้ความรู้เก่ี่ยว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมเข้ารับมอบงบประมาณเพื่อซ่อมแซมบ้านพักครูจากนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนนบ้านโคกวิทยาคมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนรักษ์โลก Low Carbon School ภายใต้โค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 โรงเรียนวังทองพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 พ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ดำเนินการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. โครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนทองแสนขันวิทยา โดยไ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

โรงเรียนทองแสนขันวิทยาร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม ศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาไทย-สังคม เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับน......
อ่านข่าวต่อ....