[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการสถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการพัฒนาวินัย และความประพฤตินักเรียน โดยงานก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการไปทำความสะอาดบริเวณตำบลบ้านมุง ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม

นางเรืองรอง วรรณปัตย์ ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงประคำพิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้ารับ การนิเทศ ติดตามแ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.4/10 ม.5/10 และม.6/10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเทศกาลวันทานาบาตะ ในวันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน” จัดโดย ศูนย์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมยุวชาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับสมาชิกยุวกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ได้รับการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องศรีเมืองตรอน โดย นายคำรณ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เชิญชวนให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ อ่านหนังเรือง "ศาสตร์ของพร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

สถานศึกษานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเข้าร่วมการฝึกทบทวน ผกท. และฝึกอบรม นศท.บังคับบัญช......
อ่านข่าวต่อ....