[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเป็นกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสาวิณีย์ จานตาดี นักเรียนชั้นม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561" ในวันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวสาวิณีย์ จานตาดี นักเรียนชั้นมัธยม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา" วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"โครงการเยาวชนรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน" วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ นำนักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น"วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีแล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561" วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยานำโดยว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง คณะครูและนักเรียน ร่วมกับองค์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

ร่วมโครงการวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี "ต้นยางนา" วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"การนิเทศ ติดตามผลการบริหารการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียนแกนนำการสร้างประสบการณ์อาชีพ" วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ่อโพธิ์ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด" วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....