[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนดอนทองวิทยาร่วมทำกระทงถวายวัดบางพยอม
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนดอนทองวิทยา นำโดยผู้อำนวยการอุไร ปัญญาสิทธิ์ คณะครู นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนร่วมทำกระทงถวา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันแม่แห่งชาติ 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนดอนทองวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนดอนทองวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนดอนทอง
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนดอนทองวิทยาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ที..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดอนทองวิทยาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม อย่าให้รัก กลายเป็นร้าย
โรงเรียนดอนทองวิทยา จัดกิจกรรม อย่าให้รัก กลายเป็นร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมความรัก ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง โดยมีการแสดงละครสะท..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยาต้อนรับ พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร พ.ต.ท.ณัฏฐวัฒน์ พ่วงพร้อมแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โรงเรียนดอนทองวิทยา นำโดยนางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา พร้อมทั้งคณะครู จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 6..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2560 นางอุไรปัญญาสิทธิ์ พร้อมทั้งคณะครูร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการกิจกรรมครอบครัวผูกพันสมานฉันท์สังคมไทย
โรงเรียนดอนทองวิทยา ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดโครงการโครงการกิจกรรมครอบครัวผูกพันสมานฉันท์สังคมไทย โดยผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุทรภู่
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดอนทองวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะครูและนักเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดอนทองวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู มอบตัวเป็นศิษย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนดอนทองวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนดอนทองวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีว่าที่พันตรีบุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยาให้เกียรติเป็นประธานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียน ระหว่างว..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]