[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง.ผอ.สพม.39 และบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่าง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 มอบหมายให้นายกฤษฏา พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมราย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 เยี่ยมการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp) ร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 ประธานเปิดอบรม “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู” ด้วย สำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมประชุมพิจารณาและกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การติดตามแล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1, นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนายธวัช กงเติม อดีตรองศึกษาธิการภาค 17 คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coach......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง.ผอ.สพม.39,นายเฉลียว คำดี ผอ.โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 นำทีมผู้บริหาร สพม.39 รดน้ำขอพร ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2561......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา การจัดสร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมทบทวนงานลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม......
อ่านข่าวต่อ....