[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 ในฐานะประธานกรรมการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 ประธานประชุมการเตรียมจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้ง ที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 มอบหมายให้นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมการมอบนโยบายแก่ผู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 ติดตามการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ รหัส 612041033-......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 มอบหมายให้นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39,นายวรพงษ์ รวิรัฐ ประธานมูลนิธิปณิธานไทย และผู้ที่มีส่วนเก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 ประธานพิธีถวายพระพรชัยมง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 มอบหมายให้นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT สำหรับนักเรียนเรียนรวมในจังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดค่ายทักษะชีวิต “ไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ประจำปีงบ......
อ่านข่าวต่อ....