[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพม.39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น.ที่นำเสนอเรื่องรา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา อำเภอชาต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม อำเภอวัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วางหร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านพักครูโรงเรียนน้ำปาด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้บริ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานพิธีมอบห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม มอบโดยชมรมศิษย์เก......
อ่านข่าวต่อ....