[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการรู้กฎหมาย รักษาวินัย ครูไทยเข้มแข็ง สำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมขยายผลการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิชาการด้านการวัดและประเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบปะพูดคุยและบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ โด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ที่ 7 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นำทีมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการประชุมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2563 ตามพร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยนางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา,นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2561 ซึ่งมีว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง ซ......
อ่านข่าวต่อ....