[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายประพฤติ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และนายสุชน วิเชียร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยทีมบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมการจัดการศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อำเภอเม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. (ผอ.สนก.สพฐ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 3 ก.พ.62 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 3 ก.พ.62 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 2 ก.พ.62 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 3 ก.พ.62 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 ก.พ.62 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....