ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 825459  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันว่ายน้ำปิดแมตซ์ ประจำปี I Love DAD

     วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ว่ายน้ำปิดแมตซ์ ประจำปี I Love DAD ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศูนย์กีฬาบางจาก)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เรื่องราวของโครงการพระราชดำริ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับคณะผู้แทน จากกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

     วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้แทน จากกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 โดยได้จัดการเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา นำการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

     วันที่ 11-13 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยานำนักเรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2-3 เข้าค่าย ณ ค่ายพงษ์ลดา จังงหวัด สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ร่วมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์พลังงานแสงอาทิตย์

     วันที่ 11 ธันวาคม พ. ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณครูอาทิตย์ ไชยจันทร์ ครูพงษ์วุฒิ ไกรสัย และครูกัปปิย เล้าเจริญ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เข้าร่วมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์พลังงานแสงอาทิตย์ scout go solar ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การอบรมภาวะผู้นำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

     วันที่ 8 -10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมภาวะผู้นำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้นำที่ดี และมีคุณภาพ ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตรสามเณร และพิธีลาสิกขาบท

      วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรสามเณร และพิธีลาสิกขาบท ในการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในการสวรรคต ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ทำบันทึกความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

     วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำบันทึกความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียน และจัดโควต้านักเรียน เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ละปีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ

     สมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE (นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย). เข้ารับฝึกทักษะอาชีพ ช่างไฟฟ้า หลักสูตรระยะสั้น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โดยมี นางทิพย์วรรณ. น้อยอุทัย. เป็นผู้ควบคุมดูลวันที่4-6 ธ.ค 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

     นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ โดยให้โอวาทแก่ทีมคณะกรรมการประธานนักเรียน แกนนำชมรม TO B NUMBER ONE และติดตามการดำเนินงานบริหารการจัดการของโรงเรียน วันที่ 8 ธันวาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

      วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้แทนครู และนักเรียน เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

     วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีมอบโล่รางวัลพ่อครูดีเด่น พ่อดีเด่น พ่อตัวอย่าง พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของพ่อ แสดงความกตัญญูกตเวที โดย นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ก้าวคนละก้าว

     วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุน" กิจกรรมก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของพี่ตูน บอดี้แสลม " ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาย 7......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : วันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม

     วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2560 ( World​ Aids Day) “Right to health” สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อกระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ได้เห็นความสำคัญในการป้องกัน และการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36