สพม.9 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
 

ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด
               ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานกรประชุมผู้บริหารในสังกัดสพม.9 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
          ดร.กมล รอดคล้าย เลขากพฐ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยและดนตรีลูกทุ่ง นร.มัธยมศึกษา จ.นครปฐม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย.58 ในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58 ณ รร.พระปฐมวิทยาลัย โดยมี ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 20 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 19747 ครั้ง Your IP Address is 18.212.93.234
          ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานกรประชุมผู้บริหารในสังกัดสพม.9 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
 

เลขากพฐ.เปิดงานมหกรรมดนตรีไทยและดนตรี
ลูกทุ่งนร.มัธยมศึกษาจ.นครปฐม

          ดร.กมล รอดคล้าย เลขากพฐ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยและดนตรีลูกทุ่ง นร.มัธยมศึกษา จ.นครปฐม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย.58 ในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58 ณ รร.พระปฐมวิทยาลัย โดยมี ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

 
           ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 ร่วมให้การต้อนรับ รมว.ศธ.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย และคณะ ในโอกาสการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนวัดคูบัว อ.บางปลาม้า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานกรประชุมผู้บริหารในสังกัดสพม.9 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557
ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.9 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เมื่อวันที่ 17 ม.ค.57 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ดร.เกษม สดงาม ผช.เลขา กพฐ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายกิจกรรมและทะเบียน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมหอฉัน สำนักงานพุทธมณฑล จ.นครปฐม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขา กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล จากภาคกลาง-ภาคตะวันออกกว่า 200 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 22 - 23 ส.ค.56 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
สพม.9 จัดประชุมผู้บริหารในสังกัดครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีเปิดงานวันบูรพาจารย์ค่ายวิชาการครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" โดยมีนายประภัตร โพธสุธน เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.9 และแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.9 นายวินัย แดงดีมาก และนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองผอ.สพม.9 อวยพรปีใหม่และขอรับพรปีใหม่ จาก ท่านเลขา กพฐ.และผู้บริหารระดับสูง ในสพฐ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี 85 พรรษา มหาราชา 80 พรรษามหาราชินี 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555
ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา แห่งที่ 26 ในประเทศไทยณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ห้องสมุดดังกล่าว สโมสรไลออนส์พระนครและสโมสรป้อมปราบ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างและจัดหาหนังสือ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.9 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/3 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า