ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 2237 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
2237ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจ้างสอน ภาษาจีน(9)18 พฤษภาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
2236ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ(5)18 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2235ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(8)16 พฤษภาคม 2561เชียงคำวิทยาคม
2234โครงการอบรมหุ่นยนต์ใต้น้ำ (Underwater Robot)(4)16 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2233รับสมัครครูอัตราจ้าง(ลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน)วิชาเอกภาษาจีน(5)11 พฤษภาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
2232ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิว(22)4 พฤษภาคม 2561บุญเรืองวิทยาคม
2231ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาเคมีและดนตรี(27)3 พฤษภาคม 2561ปล้องวิทยาคม
2230ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (32)30 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม
2229รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(29)26 เมษายน 2561เชียงคำวิทยาคม
2228แก้ไขประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมีและวิชาเอกดนตรี(27)25 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม
2227ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี และดนตรี (21)24 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม
2226ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ แม่บ้าน และ ยาม (19)21 เมษายน 2561ไม้ยาวิทยาคม
2225รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560(49)17 เมษายน 2561กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2224ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) บัญชีรายการแนบจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561(3)5 เมษายน 2561ไม้ยาวิทยาคม
2223การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม(8)3 เมษายน 2561ไม้ยาวิทยาคม
2222แบบฟอร์มการเขียนรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2560(34)2 เมษายน 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2221ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของ สทศ.(18)25 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2220รับสมัครครูอัตราจ้างวิชานาฏศิลป์(12)23 มีนาคม 2561พญาลอวิทยาคม
2219ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ(19)23 มีนาคม 2561พะเยาประสาธน์วิทย์
2218รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี(8)16 มีนาคม 2561ปงพัฒนาวิทยาคม
2217การประกวดส่งเสริมเอกลักษณ์ของล้านนาฯ(8)6 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2216โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในรูปแบบค่ายการเงิน "TISCO Financial Camp "(23)26 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา