ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 2240 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
2240กีฬาคอร์ฟบอลไทย(2)5 มิถุนายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2239 โครงการสะพานสานฟั่นเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11 (Bridges 2 Inventor Challenge2018(35)24 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2238โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Education & Cultural Exchange) (38)24 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2237ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจ้างสอน ภาษาจีน(3)18 พฤษภาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
2236ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ(3)18 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2235ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(8)16 พฤษภาคม 2561เชียงคำวิทยาคม
2234โครงการอบรมหุ่นยนต์ใต้น้ำ (Underwater Robot)(10)16 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2233รับสมัครครูอัตราจ้าง(ลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน)วิชาเอกภาษาจีน(7)11 พฤษภาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
2232ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิว(18)4 พฤษภาคม 2561บุญเรืองวิทยาคม
2231ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาเคมีและดนตรี(35)3 พฤษภาคม 2561ปล้องวิทยาคม
2230ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (55)30 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม
2229รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(21)26 เมษายน 2561เชียงคำวิทยาคม
2228แก้ไขประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมีและวิชาเอกดนตรี(11)25 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม
2227ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี และดนตรี (6)24 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม
2226ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ แม่บ้าน และ ยาม (12)21 เมษายน 2561ไม้ยาวิทยาคม
2225รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560(73)17 เมษายน 2561กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2224ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) บัญชีรายการแนบจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561(10)5 เมษายน 2561ไม้ยาวิทยาคม
2223การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม(9)3 เมษายน 2561ไม้ยาวิทยาคม
2222แบบฟอร์มการเขียนรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2560(63)2 เมษายน 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2221ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของ สทศ.(37)25 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2220รับสมัครครูอัตราจ้างวิชานาฏศิลป์(10)23 มีนาคม 2561พญาลอวิทยาคม
2219ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ(10)23 มีนาคม 2561พะเยาประสาธน์วิทย์