โครงการพัฒนาข้าราชการครู
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 24 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 26380 ครั้ง Your IP Address is 18.212.93.234
          ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.2 เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่สอง เครือข่ายที่ 17 เขมราฐ-นาแวง ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ถนนตระการ - พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0 - 4548 - 2411 | 0 - 4548 - 2412 | 0 - 4548 - 2413 | 0 - 4548 - 1245
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.2 เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่สอง เครือข่ายที่ 17 เขมราฐ-นาแวง ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
คุณวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูงบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์ให้กับโรงเรียนบ้านตากแดดโดยมี ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.รับมอบให้กับ โรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.2 ประธานเปิดงาน 86 พรรษา ลูกเสือไทยร่วมใจภักดี สู่ภาคีอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2556 ณ หนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.2 เป็นประธานเปิดงาน “ศึกวันรวมน้ำใจสู่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา สพป.อบ. 2” และเปิดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 วันที่ 30พฤษภาคม 2556 ณ เวทีมวยชั่วคราวลานอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๒ เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การกีฬาและเครื่องคอมพิวเตอร์จาก พันจ่าอากาศเอก ปรีดา นิยมคำ อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 เมษายน 2556
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำ ดำหัว สัมพันธ์ไมตรี วันปีใหม่ไทย ณ ลานอาเซียนเพียงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วันที่ 11 เมษายน 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 10 เมษายน 2556
นายจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.2 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ร่วมพิธีวันจักรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 เมษายน 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
นายวิเชียร พิมพรัตน์ รอง ผอ.สพป.อบ.2 ประธานในพิธีเปิดการอบรมการประชุมปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าว การส่งข่าวประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละ 1 คนจำนวน 250 คน เพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Teacher ' s Kit ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.2 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมพนาภินันท์โรงพยาบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 มีนาคม 2556
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/3 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า