พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 

ข้าราชการทุกองค์กรร่วมถวายราชสักการะ
๖ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี
               วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี @@@ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย@@@ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”
          ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ 6 เมษายน 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (บุษบง พุฒพรหม/ภาพ-ข่าว)
           ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ 6 เมษายน 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (บุษบง พุฒพรหม/ภาพ-ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          @@@ อานิสงส์ของการทำความดีแบบต่างๆ@@@ 1. นั่งสมาธิ อย่างน้อยวันละ 15 นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้) อานิสงส์: จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า จิตใจก็จะสว่างผ่องใส ห่างไกลจากกิเลส และปล่อยวางได้ง่ายขึ้น จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาให้กับชีวิตตัวเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง เจ้ากรรมนายเวร และญาติมิตรที่ล่วงลับก็จะได้บุญกุศลจาการนั่งสมาธิของเราด้วย @@@ 2. สวดมนต์ ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน อานิสงส์: สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง ชีวิตหน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว เพราะจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ ทำให้มีสติมากขึ้นแนะนำให้สวดพระคาถาพาหุงมหากา, พระคาถาชิณบัญชร, พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก และเมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง @@@ 3. ถวายยารักษาโรค ให้วัด , ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์ อานิสงส์: ทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว โรคที่รักษาไม่หายจะทุเลาลง จะอายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า@@@ 4. ทำบุญตักบาตร ทุกเช้า อานิสงส์: จะได้มีโอกาสช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ชีวิตจะไม่ขาดแคลนอาหาร ตายไปก็ไม่หิวโหย จะได้ไปเกิดในภพที่ไม่ขาดแคลน มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ @@@ 5. ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน อานิสงส์: เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้ ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน @@@ 6. สร้างพระถวายวัด อานิสงส์: เป็นการผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบาลงได้บ้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุปสรรค ทั้งปวง ครอบครัวจะเป็นสุข ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป @@@http://www.obec.go.th/news/49887

 


ฉบับที่ 56 อาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 68724 ครั้ง Your IP Address is 18.212.93.234
          วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย
 

พระราชดำรัสในหลวง
ขอให้คนไทยตระหนักทำหน้าที่เพื่อชาติ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหารทุกหมู่เหล่า และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ความว่า ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พร รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาด้วยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผนในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฎิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 
           นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆ สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ 6 เมษายน 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (บุษบง พุฒพรหม/ภาพ-ข่าว)
           บุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆ สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ 6 เมษายน 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (บุษบง พุฒพรหม/ภาพ-ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทร. 08-6468-1931 | 08-6468-1932 | 08-6468-1934 | 08-6468-1935 | 08-6468-1936 โทรสาร. 045-8700-3638
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายวาริน-คำน้ำแซบ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 8 โรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรวม นาเจริญโมเดล อุบล 5 (โรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม) ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนจิก โรงเรียนบ้านห่องคำ และโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำการวิจัยการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนบ้านโนนจิก เป็นศูนย์รวม ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง จาก นายฤทธี ตรีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก พร้อมบุคลากร ดร.ธีรศักดิ์ ประทุมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ และนายวิเชียร บุญโสภา ประธานกรรมการสถานศึกษา และ มีนายไสว วรรณรัตน์ นางจินตนา ดอกพุฒ นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ และ นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมให้กำลังใจ (บุษบง พุฒพรหม/ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557
ดร.ดุสิต สมศรี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฎิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายโซงสีวิเชียร ทั้ง 10 โรงเรียนในเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (เครดิตภาพ-ศน.สุดาพร สายแวว/บุษบง พุฒพรหม-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 4 ภูมิภาค ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต1 จ.อุบลราชธานี (เครติตภาพ-ศักดิ์ระพี สีมาวัน/บุษบง พุฒพรหม-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557
คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ปี 2557 ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน กทม. มีพี่บุญช่วย พันธ์งาม พี่กฤตภาส ดวงไพชุมและพี่สุกัญญา ชิณศรี ในภาพมีคุณพรชัย ถาวรนาน จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เจ้าของเรื่อง ร่วมถ่ายภาพด้วยค่ะ บอกปีหน้าเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อนระดับโลก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทีมงานปชส.สพท.ก็จะมีโอกาสได้ทำงานระดับโลกด้วย....(สมาคม ปชส.-เครดิตภาพ/บุษบง พุฒมพรหม-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนาการบริหารราชการแนวใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคลและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา นำประสบการณืมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 และบุคลากร ให้การต้อนรับ ด้วยความอบอุ่น (บุษบง พุฒพรหม/ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557
กิจกรรมเรียนร่วม-ภาษาไทย. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับ ม.1-ม.3 ได้ 91 คะแนน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านโซง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงศรีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ เด็กชายกิตติชัย ระเวีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา พร้อมทั้งคุณครูผู้ฝึกสอน คือ คุณครูขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พร ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้สนับสนุนการแข่งขัน คือนายชัยพรต วงศ์ละกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซง และนางสริยา ป้องโล่ห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซง (ครูภูมรินทร์-เครดิตภาพ/บุษบง พุฒพรหม-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
ดร.ธีรศักดิ์ ปทุมราษฏร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน จำนวน 84 คน ครูจำนวน 4 คน (ครูวิชาเอกนาฎศิลป์ 1 คน, วิชาเอกรัฐศาสปนศาสตร์ 1 คน และวิชาเอก ศิลปะ 2 คน)ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) เหรียญทองระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ดร.ธีรศักดิ์-ภาพ/บุษบง พุฒพรหม-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
นางอัญชลี จารุวงศ์ ครู ค.ศ.2 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ผู้ให้การสนับสนุนเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือนายเมืองทอง สุพะนานัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาห่วยแคน (อัญชลี-ภาพ/บุษบง พุฒพรหม-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.1-ม.3 ได้ 89 คะแนน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านาทุ่ง อำเภอเดชอุดม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ 1.เด็กชายธนดล หารวย 2.เด็กชายศุภกรณ์ สอนสา 3.เด็กชายสาคร เบาะแสะ พร้อมทั้งคุณครูผู้ฝึกสอน คือ นายพิษณุ วิจารจิตต์ นางอุรัจฉทา รักษาวงศ์ ผู้สนับสนุนการแข่งขัน คือนายดุสิต พรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง (รร.บ้านนาทุ่ง-เครดิตภาพ/บุษบง พุฒพรหม-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า