ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2319 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 17 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสำคัญ

      แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีทั้งหมด ๕ เล่ม ดังนี้ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เล่มที่ ๒ บทความ เล่มที่ ๓ นิทานชาดก เล่มที่ ๔ เรื่องสั้น เล่มที่ ๕ วรรณคดี การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑. แบบฝึกทักษะเล่มนี้ เป็นแบบฝึกทักษะ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสำคัญ มีจำนวน ๕ แบบฝึก ๒. ขั้นตอนการใช้แบบฝึก ๒.๑ นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจกับจุดประสงค์ของแบบฝึก ๒.๒ นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๒.๓ นักเรียนศึกษาใบความรู้ การอ่านจับใจความสำคัญ ๒.๔ นักเรียนทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ ทั้ง ๖ แบบฝึก ๒.๕ นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
กรองเกียรติ สืบสกุลทานันท์
เชียงคำวิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง